طرز تهیۀ خاک پوششی قارچ دکمه ای

طرز تهیه خاک پوششی قارچ دکمه ای

خاک پوششی قارچ - استاندارد جهانی

فرمول خاک پوششی مناسب برای پرورش قارچ می بایست به صورت زیر باشد:

EC یا شوری خاک پوششی: میزان شوری خاک پوششی طبق استاندرد های جهانی که در ردیف ۵ صفحه ۹۰ دستور العمل و مقررات اجرایی گلخانه های کشور اعلام شده است باید بین ms/cm 0.5-1 باشد. شوری بالای خاک پوششی باعث ورود املاح در فضای تبادل آب و هوا در خاک و غلبۀ پدیدۀ فشار اسمزی در روند جذب آب می .شود فشار اسمزی پدیده ایست که باعث پایین آمدن میزان جذب آب و ایجاد میسلیوم پژمرده و تولید قارچ های زرد و بی کیفیت می شود

جذب آب خاک پوششی قارچ: درجه کیفیت خاک پوششی با میزان جذب آب نسبت مستقیم دارد. حداقل میزان جذب آب خاک پوششی 50% و مطلوب ترین میزان جذب آب از 150% به بالا می باشد. از آنجا که آبیاری در زمان قبل و بعد از برداشت پیک در هر فلش، باعث ازدیاد پین های مرده و تولید قارچ های بی کیفیت و کم ماندگار شده و آبیاری بیش از حد باعث کاهش تعداد پین های تولید شده می گردد، میزان بالای جذب آب منجر به کاهش دفعات آبیاری و سهولت مدیریت سالن پرورش قارچ می شود.

PH خاک پوششی قارچ دکمه ای: محدودۀ PH خاک پوششی باید بین 7.5-6.8 باشد، زیرا در PH بالاتر از این میزان، رشد میسلیوم سخت و در نهایت متوقف می شود و در پائین تر از این حد نیز احتمال بروز بیماری کپک سبز افزایش می یابد.

مواد آلی خاک پوششی: خاک پوششی باید بالای 50% مواد آلی جهت کمک به شکل پذیری و بهبود ساختار خاک داشته باشد زیرا مادۀ آلی به عنوان یک مادۀ منسجم کننده در تشکیل ساختار خاک، ایجاد پین های درشت و متعادل و میسلیوم قوی تر و در نتیجه تولید قارچ با کیفیت تر نقش بسزائی دارد.


PH

EC* (ms/cm)

مواد آلی(%)

ظرفیت نگهداری آب (% وزنی)

6.8-7.5

0.5-1

50<

44

*: EC گزارش شده در این مقاله مربوط به عصارۀ اشباع می ­باشد. EC می ­تواند در عصاره­ های اشباع، 1:1، 1:2، 1:5 و 1:10، اندازه­ گیری شود، اما EC واقعی مربوط به عصارۀ اشباع می­باشد.

فرمول خاک پوششی قارچ

فرمول خاک پوششی قارچ بر اساس مواد اولیه ای که در اختیار تولید کنندۀ خاک پوششی قرار داده می شود و بر اساس مشخصات فیزیکی این مواد اولیه تنظیم می شود. معمولا خاک پوششی از ترکیب پیت ماس و خاک های محلی تشکیل می شود که می بایست فاقد موادغذائی باشد، زیرا وجود مواد غذائی منجر به بروز کپک سبز بر روی بستر و در نهایت کاهش راندمان می گردد. همچنین خاک پوششی می بایست بافت مناسبی داشته باشد، بدین معنا که نه به حدی سنگین و چسبنده باشد که توانائی تبادل گاز با محیط را نداشته باشد و نه به حدی سبک باشد که نتواند آب را در خود نگه دارد. به عبارت دیگر زمانی که بافت خاک مناسب باشد خاک به راحتی قابل خاکورزی بوده و در روی بستر شکل مقاومی به خود می گیرد که در اثر آبیاری به هم نخواهد ریخت. بنابراین میزان استفاده از منابع خام مختلف بر اساس ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مواد اولیۀ مورد استفاده تغییر می یابد.

مشخصات خاک های ایرانی به عنوان مواد ترکیبی خاک پوششی

خاک پوششی قارچ در ایران با استفاده از انواع خاک ایرانی و پیت ماس خارجی تولید می شود. میزان استفاده از پیت ماس برای ترکیب با خاک ایرانی، بر اساس مشخصات فیزیکی خاک ایرانی تعیین می گردد. خاک ایرانی به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای ویژگی های زیر است:

  • شوری خاک ایرانی بین 2 تا 9 می باشد.
  • PH خاک ایرانی بین 6 و 7 است که باعث وجود باکتری و موجودات زنده در خاک و نیاز خاک به استریلیزاسیون می شود .
  • مواد آلی در خاک ایرانی اکسید نشده که این امر باعث عدم جذب میسلیوم می شود. مشخصات فیزیکی خاک ایرانی به دلیل محدودیت ذخایر خاک داخل ایران یکدست نمی باشد.
  • استخراج خاک ایرانی به دلیل محدودیت ذخایر خاک در ایران و نازک شدن لایه های خاک در اثر استخراج و عدم مجوز محیط زیست، غیر قانونی می باشد.

انواع خاک مورد استخراج ایرانی در نواحی مختلف کشور قرار دارد که نقاط و لایه های مختلف آن از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیائی متفاوت می باشند. ( ویژگی های خاک ایرانی ذکر شده در جدول زیر حدودی می باشند.)


منطقۀ برداشت

PH

EC*(ms/cm)

مواد آلی(%)

ظرفیت نگهداری آب(%وزنی)

فارس

7.3- 7.8

20- 5

45- 30

35- 20

لاهیجان

7.4- 7.3

12.5

50- 40

55- 40

فومن

7.2

1.2- 1

60- 50

70- 45

ساری

7.7- 7

4- 1.5

50- 35

60- 35

انزلی

7.4- 7.2

2- 1.5

50- 35

55- 40

نوشهر

7.4- 7.2

5.5- 4.5

50- 35

55- 40

بابل

7.4- 7.2

3.5- 3

50- 35

55- 40

ریشۀ شمال

7- 4.5

4.5- 1

80- 50

85- 50

کردستان

7.2- 7

4.5- 4

50- 40

60- 40

*: EC گزارش شده در این مقاله مربوط به عصارۀ اشباع می­باشد. EC می­تواند در عصاره­های اشباع، 1:1، 1:2، 1:5 و 1:10، اندازه­گیری; شود، اما EC واقعی مربوط به عصارۀ اشباع می­باشد.

مشخصات خاک پوششی قارچ EcoMushroom Pro

خاک پوششی قارچ شرکت اکوپروم ترکیبی از خاک سطحی، مرکزی و بخش پائینی معدن است که به صورت مکانیزه استخراج شده و در کارخانۀ مجهز به ماشین آلات مدرن با هم ترکیب شده اند. این خاک دارای PH استاندارد برای پرورش قارچ خوراکی بوده و نوعی مادۀ جذب کننده رطوبت برای افزایش توان نگهداری آب به این ترکیب افزوده شده که نگهداری آب را به میزان 170 درصد افزایش می دهد و نیاز به آبیاری در طول دورۀ پرورش قارچ به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

پیت ماس اکوپرم فرایند تجزیه را به طور کامل طی کرده است، لذا PH اولیۀ آن در معدن در حدود 3.5 می باشد که برای رسیدن به خاک پوششی استاندارد فرآوری هایی بر روی آن انجام شده و موادی به آن افزوده شده است. این خاک نیاز به پاستوریزه نداشته و به تنهائی قابل استفاده می باشد. بافت سبک و ریشه ای این خاک علاوه بر سهولت تأمین آب، تهویۀ بسیار مناسبی نیز برای میسلیوم تأمین می کند. همچنین این خاک EC بسیار کمی داشته لذا احتمال بروز تنش های رطوبتی در سالن به حد صفر کاهش می یابد.


PH

EC*(ms/cm)

مواد آلی(%)

ظرفیت نگهداری آب (% وزنی)

7.48

0.5

83.95

172.2

*: EC گزارش شده در این مقاله مربوط به عصارۀ اشباع می­باشد. EC می­تواند در عصاره­های اشباع، 1:1، 1:2، 1:5 و 1:10، اندازه­گیری  شود، اما EC واقعی مربوط به عصارۀ اشباع می­باشد.

طرز تهیه خاک پوشش قارچ و نسبت مخلوط EcoMushroom Pro با خاک های مختلف ایرانی

طرز تهیه خاک پوششی براساس مواد اولیه و مشخصات فیزیکی و آزمایشگاهی خاک های ایرانی که با پیت ماس EcoMushroom Pro مخلوط می شوند تعیین شده و آماده آزمایش عملی روی بستر می باشد.


EcoMushroom

Pro

استاندارد جهانی

مشخصات خاک ایرانی

 

0.5

< 4.5

2-9

EC (ms/cm)

7.48

7.6-7.2

6-7

PH

172.2

90-50

20-85

ظرفیت نگهداری آب (% وزنی)

83.95

50-30

30-80

مواد آلی(%)

با توجه به نوع مواد خام مصرفی، بافت مورد نظر مصرف کننده از نظر سبکی و سنگینی و همچنین قیمت تمام شدۀ مد نظر، می توان ترکیبات متفاوتی با استفاده از 70-30 درصد از EcoMushroom pro تهیه کرد. به عنوان مثال می توان به ترکیبات ذیل اشاره کرد:


خاک شمال سبک (%)

خاک ریشۀ شمال(%)

فارس(%)

EcoMushroom pro (%)

40

20

10

30

15

30

15

40

30

-

20

50

20

-

20

20

-

60

30

-

-

70

استفاده از پیت­ ماس اکوپرم با توجه به اصلاح تهویه و ظرفیت نگهداری در ترکیب نهائی، می­تواند منجر به رشد میسلیوم بیشتر و قوی­تر در سطح بستر شده و در نهایت این امر می­تواند بر روی کیفیت و راندمان نهائی تأثیر بسزائی داشته باشد. مزیت استفاده از این خاک، میزان تجزیۀ بالاتر پیت­ ماس اکوپرم نسبت به ریشه­ های داخلی است که این امر منجر به افزایش مادۀ آلی و به دنبال آن افزایش استحکام بافت خاک، سهولت در تعدیل PH ترکیب نهائی و افزایش ظرفیت نگهداری آب به ازای مصرف درصد کمتری از پیت ­ماس می­ گردد.
صفحه اصلی