عامل فروش

مقررات همکاری

  • عامل فروش شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که دارای شرایط کلی نمایندگی می باشد و یا دارای فروشگاه یا انبار می باشد و با مصرف کنندگان پیت ماس در ارتباط می باشد
  • عاملین فروش محصول را از انبار نمایندگی رسمی دریافت و در منطقه ی مربوطه، اقدام به پخش و فروش می نمایند
  • برگه ی تبلیغاتی و بروشور در اختیار عاملین فروش قرار می گیرد